Reklamacja

Reklamacja

Reklamację prosimy zgłaszać  pocztą elektroniczną na adres: info@swietneceny.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o:

  • zgłoszenie wady (usterki),

  • roszczenie,

  • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź,

  • dokumentacja zdjęciowa w przypadku uszkodzenia podczas transportu,

  • protokół szkody spisany z przewoźnikiem

Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni;

Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

Towar prosimy wysłąć na adres: SR4 Vsevyhodne, Uniczowska 25, 40-748 Katowice